Şifanur
Gülistan
Üç Mescid
ANASAYFA FOTO GALERİ VİDEO GALERİ ANKETLER ARŞİV İLETİŞİM PAYLAŞIM

BİR AYET - BİR HADİS

BİR AYET 

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah her şeye kadirdir.(Bakara Suresi - 284)

   BİR HADİS

"Evimle minberimin arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim havzımın üzerindedir." (bk. Buhârî, Fadlı Salati Mescidi Mekke, 5; Müslim, Hac, 92; Müsned, 2/36, 236, 450, 534; 4/41)

 
Arapça Kökenli Erkek İsimleri Ve İsimlerin Anlamları (A,B,C,D)

Arapça Kökenli Erkek İsimleri Ve İsimlerin Anlamları (A,B,C,D)

20 - Ocak - 2011, 19:15

.....

İsim : Abbad
Anlamı : -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abbas
Anlamı : 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde müslüman olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdi
Anlamı : Kulluk ve itaat eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdullah
Anlamı : Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdu'L-Melik
Anlamı : Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah'ın kulu. el-Melik, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdurrahman
Anlamı : Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdurrauf
Anlamı : Rauf olan Allah'ın kulu. (bkz. er-Rauf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdussabur
Anlamı : Sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. es-Sabur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüddar
Anlamı : Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah'ın kulu. ed-Dar. Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülafuv
Anlamı : Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Afuv).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüla'La
Anlamı : En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah'ın kulu. A'la kelimesi Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülali
Anlamı : Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu. Ali kelimesi Kur'an'da Allah'ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülalim
Anlamı : Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah'ın kulu. Alim kelimesi Allah'ın 99 isminden birisidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülazim
Anlamı : Azamet ve büyüklük sahibi Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. el-Azim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülaziz
Anlamı : Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu. (bkz. Aziz). Aziz Allah'ın isimlerindendi r. Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbaki
Anlamı : Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbari
Anlamı : Yaratan, yaratıcı Allah'ın kulu. Bari ismi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbasıt
Anlamı : Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden (bkz. el-Basıt).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbasir
Anlamı : Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah'ın kulu. (bkz. el-Basir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülbedi
Anlamı : Allah'ın isimlerinden.Bedi'nin kulu. (bkz. el-Bedi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülberr
Anlamı : Berr'in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.-Berr, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Berr).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülcebbar
Anlamı : Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah'ın kulu. Cebbar, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülcelil
Anlamı : Büyük, ulu, yüce Allah'ın kulu. Celil, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülcemal
Anlamı : Güzellikleri kendinde toplayan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülcevat
Anlamı : Cömert olan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülehad
Anlamı : Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah'ın kulu. Ehad, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülesed
Anlamı : Aslan'ın kulu.Hz. Rasûlullah (s.a.s)'m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülevvel
Anlamı : Herşe-yin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülezel
Anlamı : Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülferid
Anlamı : Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah'ın kulu. (bkz. Ferid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülfettah
Anlamı : – Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülgaffar
Anlamı : Kullarının günahlarını affeden Allah'ın kulu. (bkz. Gaffar). Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülgafur
Anlamı : Kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah'ın kulu. (bkz. Gafur). "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülgani
Anlamı : Zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah'ın kulu.Allah'ın isimlerinden, (bkz. Gani).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhabir
Anlamı : Her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah'ın kulu. (bkz. el-Habir). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhadi
Anlamı : Hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'ın kulu. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Hadi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhafız
Anlamı : Herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kayıtlayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hafız). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhak
Anlamı : Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah'ın kulu. Hak, Esmau'l-Hüsna'dandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhakem
Anlamı : Bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce Hakem Allah'ın kulu. (bkz. el-Ha-kem). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhakim
Anlamı : Her şeye hükmeden Allah'ın kulu.Hakim, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhalik
Anlamı : Yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah'ın kulu. Halik, Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhalim
Anlamı : Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah'ın kulu. (bkz. Halim). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhamid
Anlamı : Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu. Hamid; Allah’ın isimlerindendir. (bkz. Hamid).Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhasib
Anlamı : Bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen Hasib'in kulu. Hasib; Allahın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülhay
Anlamı : Daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hay). Allah'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkadir
Anlamı : Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allah'ın kulu.-Kadir; Allah'ın isimlerindendir. (bkz. Kadir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkaviy
Anlamı : Sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah'ın kulu. -Kaviy kelimesi Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Kaviyy).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkayyum
Anlamı : Bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, baki, kaim Allah'ın kulu. Kayyum, Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Kayyum).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkebir
Anlamı : Kebir'in, büyüklük ve Azamette eşsiz olan Allah'ın kulu. Kebir; Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Kebir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülkerim
Anlamı : Keremi bol, cömert olan Aziz ve Celil Allah'ın kulu. Kerim; Allah'ın isimle -rindendir. (bkz. Kerim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüllatif
Anlamı : Latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bilen Allah'ın kulu. el-Latif; Allah'ın isimlerindendi. (bkz. Latif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmacid
Anlamı : Kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan, Allah'ın kulu. Macid kelimesi, Allah'ın isimlerindendi. (bkz. el-Ma-cid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmalik
Anlamı : Sahip olan, her şeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah'ın kulu. Malik; Allah'ın isimlerindendi. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmecid
Anlamı : Şanı büyük ve yüksek olan, şan ve onur sahibi yüce Allah'ın kulu. Mecid kelimesi Allah'ın 99 isminden biridir. Sultan Abdülmecid Han: 31. Osmanlı padişahı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmennan
Anlamı : – Çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah'ın kulu. Mennan kelimesi, Allah'ın sıfatlarındandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmesih
Anlamı : Hastalara şifa veren, mesih İsa'nın kulu.-(bkz. Mesih). İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmetin
Anlamı : Metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah'ın kulu. (bkz. Metin). Allah'ın isimlerin-dendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmucib
Anlamı : Kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah'ın kulu. Mucib, Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Mucib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmuhsi
Anlamı : Bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah'ın kulu. Muhsi, Esmau'l-Hüsna'dandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmuhyi
Anlamı : Hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allah'ın kulu. Muhyi, Allah'ın 99 isminden birisidir, (bkz. Muhyi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmuid
Anlamı : Yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allah'ın kulu. Muid Allah'ın 99 isminden birisidir, (bkz. el-Muid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmuiz
Anlamı : Muiz'in, izzet veren, şereflendiren Allah'ın kulu. (bkz. el-Muiz). Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülmümin
Anlamı : Gönüllerde iman nurunu yerleştiren, kendisine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allah'ın kulu. Mü'min, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvacid
Anlamı : Yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan Vacid'in kulu. Vacid, Allah'ın isimlerindendir. -(bkz. el-Vacid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvahid
Anlamı : Tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allah'ın kulu. Vahid kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da zikredilen 99 isminden birisidir, (bkz. el-Vahid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvali
Anlamı : Bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah'ın kulu. Vali, Esmau'l-Hüsna'dandır. (bkz. el-Vali).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvaris
Anlamı : Gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi. Bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allah'ın kulu. Varis kelimesi Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Varis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvasi
Anlamı : Vasi'nin kulu.Genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allah'ın kulu. Vasi kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Vasi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvedud
Anlamı : Vedud'un kulu.Allah'ın isimlerinden. Vedud; iyi amel sahibi kullarını seven, onlara rahmet ve rızasını yönelten, sevilmeye ve sayılmaya, dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvehhab
Anlamı : Çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah'ın kulu. Vehhab, Allah'ın isimle-rindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülvekil
Anlamı : Kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah'ın kulu. Vekil. Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Vekil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdülveli
Anlamı : Kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı. Yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah'ın kulu. el-Veliyy kelimesi Allah'ın isimlerindendir. (bkz. el-Veli).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdünnafi
Anlamı : Yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah'ın kulu. Nafı kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. en-Nafı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdünnasır
Anlamı : Yardım eden, Yardımcıların en hayırlısı, mü'minlere nusrct ve zafer veren Allah'ın kulu. Nasır, Allah'ın sıfatla-rındandır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdünnasır
Anlamı : Yardımcı, yardım eden Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdünnur
Anlamı : Nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah'ın kulu. Nur, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürrafi
Anlamı : Rafı'nin kulu. (bkz. er-Rafi). Allah'ın isimlerinden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürrahim
Anlamı : Merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah'ın kulu.er-Rahim, Allah'ın isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürrauf
Anlamı : Çok lütuf, şevkat ve rahmet eden. Onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah'ın kulu. (bkz. Rauf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürreşid
Anlamı : Allah'ın isimlerinden. Reşid'in kulu.(bkz. er-Reşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdürrezzak
Anlamı : Bütün mahlukların rızkını veren Allah'ın kulu. Rezzak, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüssamed
Anlamı : Kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah'ın kulu. Samed, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüsselam
Anlamı : Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah'ın kulu. es-Selam kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılamaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüssemi
Anlamı : Her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah'ın kulu. (bkz. es-Semi').
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüssettar
Anlamı : Günahları örten, gizleyen Allah'ın kulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüşşahid
Anlamı : Şahid'in kulu. Görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah'ın kulu. Şahid, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. eş-Şahid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüşşekür
Anlamı : Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah'ın kulu. Şekür, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abdüzzahir
Anlamı : Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah'ın kulu. ez-Zahir, Allah'ın isimlerindendir. (bkz. ez-Zahir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aber
Anlamı : Hz. Nuh'un erkek torunu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abher
Anlamı : 1. Nergis çiçeği. 2. Yasemin. 3. Zerrin kadehi çiçeği. 4. Dolu kab.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abid
Anlamı : Allah'a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köleler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abide
Anlamı : Anıt. Önemli ve değerli yapıt.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abidin
Anlamı : İbadet edenler-Zeyne'l-Abidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunlarından biri, ibadet edenlerin ziyneti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Abuzettin
Anlamı : Din yolunda çabuk, hızlı giden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Acem
Anlamı : 1. Arap olmayan milletlerin hepsi 2. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 3. Özellikle İranlı, İran halkından biri. Acem Bekir Efendi: Türk Reisü'l-Küttab, 1723.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aclan
Anlamı : Hızlı, çabuk, telaşlı. Osman Bey ile çağdaş olan 14. yy. ortalarında yaşamış Karasi Beyi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Acun
Anlamı : Dünya, varlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ad
Anlamı : Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygamber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur'an-ı Ke-rim'de bu kavim aynı isimle anılmış ve başlarından geçen hadiseler genişçe ele alınmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adaleddin
Anlamı : Dinin adaletiTürk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adem
Anlamı : 1. Allah'ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Adem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur'an'da Hz. Adem'in 25 yerde ismi geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adetullah
Anlamı : Allah'ın kanunu, ilahi sünnet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adil
Anlamı : 1. Doğruluk gösteren. Doğru. 2. Eşit, eş, müsavi. 3. Adaletli davranan. Kur'anî bir isimdir. Allah'ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab'ın meşhur lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adin
Anlamı : Cennet (Adn).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adiy
Anlamı : Savaşçı, savaştan geri durmayan, mücahid. Adiy b. Hatim et-Tai: 630 yılında müslüman oldu. Babası gibi cömertti. Kabilesinde İslam'dan dönme eğilimleri görünce engel oldu. Cemel vakasında Hz. Alinin yanında yer aldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adnan
Anlamı : Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Adni
Anlamı : 1. Adın'a mensup, (bkz. Adnan). 2. Cennete girmeye hak kazanan. Adni Recep Dede. Türk mutasavvıf, şair. (Belgrat 1688).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Affan
Anlamı : Kötü şeylerden kaçınan, kötülüklerden uzaklaşan, temiz. Ashab'dan bu ismi kullananlar olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Afgan
Anlamı : Heyecanlı, çabuk öfkelenen. Orta Asya'da yaşayan müslüman bir kavim. Cemalettin Af-gani: Müslüman alimlerden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Afil
Anlamı : 1. Uful eden, gurub eden, batan (güneş, yıldız). 2. Görünmez olan, kaybolan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Afuv
Anlamı : Daima affeden, merhametli. Esmaü'l-Hüsna'dandır. "Abd" takısı alarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Agra
Anlamı : Çok sevimli, çok yakışıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahad
Anlamı : 1. Bir, kişi, kimse. 2. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. 3. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasından).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahavi
Anlamı : 1. Kardeşçe, dostça. Kardeş gibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahbarî
Anlamı : Haber veren, rivayet eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahdi
Anlamı : Ahd, and icabı veya ahd ve ahda müteallik. Ahdî, Türk tezkire yazan ve Divan şairi (Bağdat 1593).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahfaz
Anlamı : 1. Belleği çok kuvvetli. 2. Kur'an'ı en iyi hıfzetmiş kişi. 3. Alçak gönüllü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahfeş
Anlamı : 1. Küçük gözlü, zayıf bakışlı. 2. Yalnız gece gören kimse. Ahfeş lakabında üç büyük Arap alimi vardır. Abdülhamid, Said b. Mes'ade, Ali b. Süleyman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahi
Anlamı : 1. Ahi ocağına mensup olan kimse. 2. Cömert, eliaçık. Ahi Benli Hasan. Türk şairi. Yavuz döneminde yaşamış ve Şirinu Perviz mesnevisini yazmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahid
Anlamı : 1. Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek. 2. Söz vermek. Emir, talimat, taahhüt, anlaşma, yükümlülük.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahkaf
Anlamı : 1. Kum fırtınası 2. Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi. Araplar bu ismi, Arabistan'ın güneyinde, kimsenin bilmediği ve giremediği çöle vermişlerdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahlas
Anlamı : 1. Saf, halis, ka-rışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur'anî ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahmed
Anlamı : Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: "...adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim" şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı.Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Ahmed-i Muhtar, Hz. Muhammed (s.a.s).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahmer
Anlamı : Kırmızı, kızıl.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahmet
Anlamı : Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahnef
Anlamı : 1. Ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. Daha çok lakap olarak kullanılır. Ahmet b. Kays, as-habdan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahnes
Anlamı : Basık ve sivri burunlu. Daha çok lakap olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahver
Anlamı : -1. Müşteri yüzlü, güzel gözlü adam. 2. Zeki, akıllı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ahves
Anlamı : Cesur, kahraman, yiğit.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Akabe
Anlamı : 1. Sarp geçit, çıkılması zor yokuş. 2. Tehlike. Atlatılması zor güçlük, muhtıra.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Akdes
Anlamı : En kutsal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Akif
Anlamı : 1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ'tikafa giren. 3. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve yazarımız. Safahat'ın yazan. İstiklal marşını telif etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Akil
Anlamı : Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı. Ali b. Ebi Talib'in kardeşi. Akil b. Ebi Talib.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Alaaddin
Anlamı : -Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse. Alaaddin Keykubad (1192-1237) Anadolu Selçuklu Sultanı. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Alevi
Anlamı : Hz. Ali soyundan, Hz. Ali'ye hususi ilgi gösteren, ona taraftar olan. Şii mezhebinin kollarından biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ali
Anlamı : 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Alikadr
Anlamı : 1. Yüksek kıymette olan, çok kıymetli, çok takdir edilen, çok saygıdeğer. 2. Meşhur bir çeşit lale.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Alim
Anlamı : 1. Çok okumuş, bilgin.,2. Çok bilen. 3. Sonsuz. İlim sahibi. Allah'ın sıfatlarındandır. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın ismi olarak 13 yerde geçer. "Abd" takısı alarak da kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aliye
Anlamı : Yüce, yüksek, bir şeyin en yukarısı, tepesi. (bkz. Ali).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amanullah
Anlamı : Allah'ın bağışlaması. Allah'ın koruması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amid
Anlamı : 1. Çok hasta. 2. Aşk hastası. 3. Başlıca nokta. 4. Önder, şef, komutan. 5. Diyarbakır'ın eski adı. Ortaçağ'da İslam Türk devletlerinde kullanılan bazı unvanlar ve memuriyet isimleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amil
Anlamı : 1. Fail, yapan, işleyen. 2. İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurlan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amir
Anlamı : 1. Mamur eden, şenlendiren. 2. İmar olunmuş. 3. Devlete ait. 4. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ammar
Anlamı : 1. Memur eden. 2. Bayındırlaştıran. (bkz. Amir). Ammar b. Yasir. Sahabeden. İlk müslüman olanlardandır. Çok işkence gördü. Habeşistan'a hicret etti. Annesi ilk İslam şehidcsi Sümeyye (r. anha)'dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Amr
Anlamı : Uzun yaşamak, uzun ömürlü olmak. Amr b. Madikerib: 631'de Medine'ye gitti ve müslüman oldu. Çok yaşlıyken bile iyi savaştı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Anif
Anlamı : 1. Sert, şiddetli. 2. Haşin. 3. Geçmişte, pek yakında, burnun ucu denecek kadar yakından geçen. 4. Biraz önce, belirtilen, bahsedilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Araf
Anlamı : 1. Cennet ile cehennem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aref
Anlamı : 1. Pek maruf, çok bilinen. 2. Arif, anlayışlı ve bilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Arif
Anlamı : 1. Meşhur, çok tanınmış, mütearif. 2. Bilgi sahibi. Bilen, bilgili, irfan sahibi. 3. Sıbyan mektebi hocası veya kalfası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Arkan
Anlamı : 1. Temiz, ari kandan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (1903-1966).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Arraf
Anlamı : l Falcı, kahin. Müneccim. 2. Hekim. 3. Göçebe Arap aşiretlerinin örfe vakıf umumi bilgileri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : As
Anlamı : 1. Mersin ağacı. 2. (Fars.) Değirmen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asaf
Anlamı : 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. Hz. Süleyman'ın ünlü veziri. Süleyman (a.s.)'ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı. Daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asalet
Anlamı : Soy temizliği, soyluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asfa
Anlamı : Çok saf, en temiz, halis.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ashab
Anlamı : 1. Sahib'in çoğulu. 2. Hz. Muhammcd (s.a.s)'i görüp ona tabi olan kişiler. İnsanlık aleminin en seçkin simaları ve örnek neslidirler. Haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, Allah'ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğretilerini harfiyyen yaşamışlardır. Ashab-ı Kiram: Yüce sahabeler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asıf
Anlamı : Pek sert, pek şiddetli, şiddetle esen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asım
Anlamı : 1. Yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. Günahtan, haramdan çekinen. 3. İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Asım b. Umeyr: (749). İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asil
Anlamı : 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu, sopu belli. Necip.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asker
Anlamı : 1. Ordu, ordu örgülüyle ilgili. Vazife yapan. 2. Ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse. 3. Rütbesiz asker, er.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Askerî
Anlamı : Orduya mensup. Orduyla alakalı. Askeri (Ebu Ahmed el-Hasan b. Abdullah el): Zamanının ünlü alimlerdendir (903-993). Ebu Davud esSicistani'nin talebesiydi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Asri
Anlamı : Zamana uygun, çağdaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aşir
Anlamı : 1. Ondabir, onuncu. 2. Samimi dost ve arkadaş. 3. Koca. 4. Aşar toplayan. 5. Kur'an-ı Kerim'den 10 ayetlik bir bölümü okuma. Aşir Efendi (Mustafa). Osmanlı Şeyhülislamı (1728-1804).'Bursa, Mekke ve İstanbul kadılıklarında bulundu. 1758-1800'de Şeyhülislamlık görevini ifa etli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ataullah
Anlamı : Birleşik isim. Allah'ın bağışladığı, hediye ettiği, ihsanı, lütfü. Ataullah Efendi. (Arapzade). Osmanlı Şeyhülislamı (1719-1785) Şam, Mekke, İstanbul kadılıklarında bulundu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Atıf
Anlamı : 1. Çevirme, meylettirme, imale. 2. Yükletme, birinin işi veya sözü olduğunu iddia etme, hami, isnad. 3. Yüzünü çeviren, meyleden, mail, müteveccih. 4.Merhamet sahibi, şefkatli, acıyan. 5. Beğenen. Atıf Efendi (Mehmet Kuyucaklı. (-İst. 1847). Osmanlı matematik bilgini. Şam ve İstanbul kadılıklarında bulundu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Atik
Anlamı : 1. Sırtın üst kısmı. 2. Berrak, saf, karışmamış, kıymetli. 3. Eski, kadim, kühen, dirin. 4. Azatlı, hür. 5. Güzel genç kız. 6. Çok hareketli, çevik, hızlı hareket eden. 7. Asil. 8. Hz. Ebubekir'in lakabı. Peygamber (s.a.s)'in "Sen ateşten kurtulmuş kimsesin" müjdesine kavuşmuş olmasından ötürü bu lakapla anıldığı söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Attab
Anlamı : Yumuşak huylu. Sertlik yanlısı olmayan. Uyumlu. Attab b. Esid. Sahabeden. Mekke valiliği yapmıştır. Rasulullah tarafından atanmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Attar
Anlamı : 1. Güzel kokulu bitki özleri, yağlan vb. satan, güzel koku ticareti yapan kimse. 2. İlaç maddeleri vb. şeyler satan adam. 3. Mahalle aralarında bazı baharatlar ile iğne, iplik vb. satan dükkan sahibi. Attar: Meşhur İranlı şair.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Atuf
Anlamı : Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah'a karşı sevgi duyan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Avfi
Anlamı : Arap düşünür (Basra? ) İhvanu's-Safa denilen İslam felsefe akımının kurucularından biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Avni
Anlamı : 1. Yardımla ilgili, yardıma ait. 2. Fatih Sultan Mehmed'in şiirde kullandığı mahlas.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Avnullah
Anlamı : Allah'ın yardımı. Birleşik isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Avvad
Anlamı : Ud çalan, udçu. Avvad (Tevfik Yusuf): Lübnanlı yazar, gazeteci. Diplomat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayanoğlu
Anlamı : Ayan: Açık, belirli. Ayan'ın oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayderusi
Anlamı : Güney Arabistan'ın eski ve tanınmış bir derviş ailesinden olup (1722-1778) yılları arasında yaşamış, Hindistan, Mısır, Taif, Suriye ve İstanbul'a ziyaretler yapmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayetullah
Anlamı : 1. Allah'ın ayetleri. 2. Özellikle Şii mollalarının kullandığı isimlerdendir. Allah'ın göndrermiş olduğu yasalar ve emirler. 3. Mucizeler, hikmetler. 4. İz, nişan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayni
Anlamı : 1. Ayn'a ait. 2. Pınar, kaynak, göz. 3. Karşılığı mal olarak ödenmiş. el-Ayni, (1360-1451) yıllan arasında yaşamış İslâm âlimi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aynüddevle
Anlamı : 1. Devletin gözü. 2. Devletin kaynağı. Aynüddevle (Öl. 1152). Danişmendli hükümdar. Melikşah'ın oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ayvaz
Anlamı : 1. Arapça ivaz kelimesinin bozulmuş şekli. 2. Eskiden kibar konaklarda yemek servisi yapan ve sokak işlerinde kullanılan Vanlı Ermenilere verilen ad. Ermeni uşak. 3. Karagöz perdesinin belli başlı tiplerinden biri. 4. Köroğlu destanında bir kahraman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azam
Anlamı : En büyük, daha büyük, ulu. İmam-ı Azam Ebu Hanife: Hanefi mezhebinin kurucusu. Büyük alim ve müctehid.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azameddin
Anlamı : Dinin ululuğu, emaneti. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azamet
Anlamı : Büyüklük, ululuk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azim
Anlamı : 1. Büyük, ulu, cesim, iri, muhteşem. 2. Kuvvetli, şiddetli, derecesi yüksek. 3. Ehemmiyetli, mühim, müthiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Aziz
Anlamı : 1. Muhterem, sayın. 2. Sevgili. 3. Veli, evliya, ermiş. 4. Az bulunur. 5. Allah'ın izzetli kıldığı, mü'min. Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz): Selahaddin Eyyubi-'nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal, Melik iken kendisi Şam'ı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azizi
Anlamı : Aziz'e ait. XVI. yy.'da yaşamış Türk şairi. "Yedikuleli Azizi' lakabıyla tanınır. Asıl adı Mustafa'dır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azmi
Anlamı : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azraf
Anlamı : 1. Zarif. 2. Pek ince, pek nazik. 3. Çok zeki.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Azzam
Anlamı : En büyük, en ulu. Abdullah Azzam: Afganistan İslâmî hareketinin siyasi liderlerinden. Bir suikast sonucu şehit olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Baha
Anlamı : 1. Güzellik, zariflik. 2. Parıltı. 3. Alışma, dadanma. Bahailik mezhebinin kurucusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahaddin
Anlamı : Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahaeddin
Anlamı : (bkz. Bahaddin). Bahaeddin Ahmed Efendi (Bursa 1741-1794): Osmanlı dönemi tarihçilerinden. Müderrislik ve kadılık yaptı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahaullah
Anlamı : Allah katında değer ve kıymet sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahir
Anlamı : 1. Deniz, derya. 2. Yalancı, ahmak, alık. 3. Ekin sulayıcı, sulayan. 4. Belli, besbelli, açık, apaçık. 5. Işıklı, parlak, güzel. Bahir (Abdurrahman) İst. 1688-1746). Osmanlı dönemi kadılarından. Şair, bestekar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahit
Anlamı : Bahtı açık şanslı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahra
Anlamı : Timur devletinin güney sınırını koruyan eski bir sınır kalesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahri
Anlamı : 1. Denize ait denize mensup, denizle ilgili. 2. Denizci, levent. 3. Tüyünden kürk olan, patkada denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bahtı
Anlamı : 1. Bahtla, kaderle ilgili. 2. Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Baki
Anlamı : 1. Allah'ın isimlerindendir. Genellikle "abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülbaki). Kalıcı, sürekli, devamlı. Varlığının sonu olmayan. Ölümsüz. 2. Artan, kalan, geriye kalan. 3. Korunmuş. Baki: Ünlü Türk şairlerinden olup asıl adı Abdülbaki Mahmud'dur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bali
Anlamı : Eski, koca, köhne.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Barik
Anlamı : 1. Parıldayan. 2. Nazik, dakik, ince. Fikr-i Barik İnce düşünce.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Basir
Anlamı : 1. Göz. 2. Görme. 3. Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören ("Abd" takısı almadan kullanılmaz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Basri
Anlamı : Basralı, Basra şehrinde oturan. Hasan'ı Basri'ye izafeten kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Başir
Anlamı : 1. Müjdeci. 2. Güler yüzlü, mesut, mutlu. (bkz. Beşir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Battal
Anlamı : 1. Cesur, kahraman. 2. Pek büyük. 3. İşe yaramaz, hantal. 4. İşsiz. Battal Gazi: Emevilerin VII. yy. Bizans'a düzenledikleri sefer ve savaşlarda ün salmış komutanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bayazıd
Anlamı : (bkz, Bayezid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bayezit
Anlamı : Çeşitli zamanlarda yaşamış Osmanlı şehzadelerinin genel adı. Bayezit l. (Bursa 1360-Alaşehir 1403). Yıldırım, Osmanlı padişahı. I. Murat'ın Gülçiçck Hatun'dan olma oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Baykara
Anlamı : 1. Helak olma, mahvolma. 2. Böbürlene böbürlene, salınarak yürüme. 3. Malı çok olma. Baykara: Timuroğullan şehzadesi. Timur'un torunu Şeyh Ömer'in oğludur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedayi
Anlamı : Eşi benzeri olmayan güzel, mükemmel, yeni şeyler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedi
Anlamı : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir. 3. Söz estetiği, halin muktezasına uyan delilleri açık şekilde belirtme ve sözü güzelleştirme yollarına ait bilgiler toplamı. 4. Güzel, güzellik. Bedi b. Mansur. Hanefi fıkıh alimi (Sivas-1223). El-Bahru'1-Muhit adlı bir fıkıh eseri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedih
Anlamı : Şan ve şerefi büyük olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedihi
Anlamı : Besbelli, açık-apaçık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedir
Anlamı : Dolunay, ondört gecelik ay.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bediüzzaman
Anlamı : 1. Zamanın harikası. 2. Asrın mükemmel insanı. Daha çok lakab olarak kullanılır. Bediüzzaman Said Nursi: Son devrin meşhur müslüman alimlerindendir. Hayatının önemli bir kısmı İslami düşüncelerinden ötürü hapislere girip çıkmakla geçti. Risale-i Nur Külliyatı'nı telif etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedreddin
Anlamı : 1. Din'in nuru, ışığı. 2. Dinin aydınlığı, dinde bilgelik. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedri
Anlamı : 1. İçi altın dolu kese. Bedr-i Dilşan b. Mehmed b. Oruç b. Gazi b. Şeban: (XV. yy. il yarısı) Türk şairlerinden. Murat II. adına yazdığı Murat namesi ünlüdür. 2. Ayla ilgili, ayın ondördü gibi güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bedrulcemal
Anlamı : 1. Ay yüzlü. 2. Fatımi devleti vezir ve serdarlarındandır. 2 defa Şam valisi olmuştur. (1013-1094).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behçet
Anlamı : 1. Sevinç. 2. Güzellik, güleryüzlülük. 3. Şirinlik. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'in Neml suresi 60. ayetinde geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behiç
Anlamı : Şen, güzel, güler-yüzlü adam. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kelimelerdendir. (bkz. Hac, ayet 5).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behlül
Anlamı : 1. Çok gülen, çok gülücü. 2. Hayır sahibi, çok iyi adam. 3. Bir İslam sofisi, Behlül-i Dana. Harun er-Reşid'in kardeşinin adı olup, delice hareketleriyle meşhur olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behnan
Anlamı : Güleç, güler-yüzlü, iyi huylu ve daima gülen adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behzad
Anlamı : Ressam, minyatürcü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Behzat
Anlamı : Doğuştan iyi, soylu kişi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bekil
Anlamı : Yakışıklı, süslü delikanlı, genç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bekir
Anlamı : 1. Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse, bakir. 2. Yeni doğmuş. 3. Öncesi, İsmaili zümresine ait büyük bir Arap kabilesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bekriye
Anlamı : 1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2. Genç ve taze kız. 3. Dişi deve yavrusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bel'Am
Anlamı : 1. Terbiyesiz, aç gözlü, pisboğaz, obur. 2. Hz. Musa hakkında İsrailoğullarını kandırarak yalan söyleyip dünya menfaatından ötürü gerçeğe sırtını dönen, bilge olmasına rağmen küfrü tercih edip Hz. Musa'ya beddua etmesiyle tanınmış olan "Bel'am b. Baura" adında İsrail kabilesinden bir zatın adı. İsim olarak konulmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Belazuri
Anlamı : II. yy. Arap tarihçilerinin en büyüklerinden. (Ahmet b. Yahya) Belazur usaresi içmiş ve şuurunu kaybederek öldüğü için kendisine bu ad verilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Belemir
Anlamı : Peygamber Efendimiz’in(S.A.S) en sevdiği çiçek
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beliğ
Anlamı : 1. Fasih ve düzgün konuşan. 2. Açık, yeterli, tam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bera
Anlamı : 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk. el-Bera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe-691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beri
Anlamı : 1. Salim, kurtulmuş. 2. Temiz, Arınmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Berid
Anlamı : 1. Haberci. 2. Eskiden müslüman devletlerde posta ve haber alma örgütünün adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Berkan
Anlamı : 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Berzali
Anlamı : Ebu'l-Kasım b. Muhammed. Arap tarihçilerinden-dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Besim
Anlamı : Güleryüzlü, güleç adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beşareddin
Anlamı : Dinin müjdesi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beşir
Anlamı : 1. Müjde getiren müjdeci. 2. Güleryüzlü güleç adam. Kur'ani bir kavramdır. İnsanlara Allah'ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur'an için kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyati
Anlamı : 1. Gece uyuma, gece iş görme, geceyi işiyle geçirme. 2. Türk müziğinin en eski makamlarından olup, hala kullanılmakta olan bir makamdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyazıt
Anlamı : Ebu Yezid, Yezid'in babası, kısaltılmıştır. Arapça'dan Türkçeleşmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyhak
Anlamı : Horasan'ın Nişabur eyaletinde bir bölge.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyhaki
Anlamı : el-Beyhaki: Arap müellifi olup muhaddis ve Şafii fakihlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Beyzavi
Anlamı : Beyzavi (Abdullah b. Ömer). İran'da yaşamış Tefsir ve Kelam alimi. Şafii mezhebindendir. Tefsirin yanında fıkıh usulü, kelam ve irab hakkında eserler vermiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bilad
Anlamı : Şehirler bölge, eyalet, memleket isimlerini ifade için terkiplerde kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bilal
Anlamı : Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Binali
Anlamı : Ali'nin oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bişr
Anlamı : Güler yüzlü kişi, güleç, sevimli. Bişr b. Bera': Sahabedendir. Babası Bera' b. Marun Akabe beyatına katılanlardandı. Bişr, iyi bir savaşçı ve okçuydu. Yahudi bir kadının verdiği zehirli eti yiyince zehirlenerek şehid oldu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Buhri
Anlamı : 1. Tütsüye ait. 2. Denize ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burak
Anlamı : Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Hz. Muhammedin Mirac’daki bineği. Kur’an’da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır. Burak Reis: (Öl. 1499). Osmanlı denizcilerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burç
Anlamı : 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burhan
Anlamı : 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burhaneddin
Anlamı : Dinin delili. Burhaneddin Mahmud b. Taceddin el-Buhari (Öl. 1149). Hanefi fıkıh alimi. Önemli yapıtı. el-Muhit el-Buhari'dir. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burhanettin
Anlamı : Dinin kanıtı, dinin delili, ispatı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Burkan
Anlamı : Yanardağ, volkan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Bünyamin
Anlamı : Yakub peygamberin en küçük oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cabbar
Anlamı : (bkz. Cebbar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cabgu
Anlamı : 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cabir
Anlamı : 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah'ın hükümlerini uygulamada güç kullanan. 4. Kırıkçı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari: Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Bey'atından sonra müslüman oldu. Rasulullah'ın bulun savaşlarına katıldı. Sahabenin bilginlerindendi. Kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cafer
Anlamı : Küçük akarsı. Çay. Cafer b. Muhammed: Lakabı es-Sadık olup 12 imamın 6.'ncısıdır. Muhammed b. el-Bakır'ın yerine imamete geçmiştir. Cafer-i Tayyar: Hz. Alinin kardeşi olup, Mute savaşında bayrak tutarken iki elini de kaybederek şehid olmuştur. Bugün Mute civarında kabri bulunmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cahid
Anlamı : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cahiz
Anlamı : 1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2. Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Caiz
Anlamı : 1. Geçer. 2. Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3. İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Calib
Anlamı : Çekici, celbedici, cazib.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Calp
Anlamı : Güçlü, kuvvetli, gayretli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Calut
Anlamı : Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail'den evvel bir müddet Beni İsrail'e hükümdar oldu. Onlara zulmetti. Filistin'de yaşayan Berberilerin krallarına Calut adı veriliyordu. Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı Hz. Davud tarafından öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'da üç yerde ismi geçmektedir (el-Bakara, 249-250-251). İsim olarak tercih edilmez.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cami
Anlamı : 1. Derleyen, toplayan. 2. İçine alan. 3. Cuma namazı kılınan mescid. 4. En az sekiz bablık hadis kitabı. Molla Cami: İranın XV. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. Asıl adı Mevlana Nureddin Abdurrahman b. Nizameddin'dir. Birçok manzum ve mensur eserleri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Carullah
Anlamı : Allah'a yakın. Allah dostu. Carullah Zemahşeri: Müfessir, alim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cazim
Anlamı : 1. Kesin. 2. Kesin kararlı. Cazim Mehmed: Türk şair (1725).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebbar
Anlamı : 1. Cebreden, zorlayıcı. 2. Kuvvet, kudret sahibi Allah, Allahın isimlerinden. 3. Becerikli. 4. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebe
Anlamı : 1. Zırh. 2. Osmanlıda silah ihtiyacını karşılayan aracın adı. Cebeci ocağı, Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla ilga edilmiş, kaldırılmıştır. Cebe Ali Bey: Türk komutan (XV. yy.) İstanbul'un fethine kendi sipahileriyle katıldı. Ele geçirdiği kapı kendi adıyla anıldı. Cibali kapısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebel
Anlamı : 1. Dağ. 2. Tarıma elverişsiz arazi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebir
Anlamı : 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cebrail
Anlamı : 1. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biri. 2. Cibril, İbranice Allahın kulu. 3. Az çok zorla olgunlaştırmak. Cebrail b. Ömer. Batı Karahanlı hükümdar (1099-1102).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cedis
Anlamı : Arabistanın yerli kabilelerinden birinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cehdi
Anlamı : Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cehid
Anlamı : Çalışma, çabalama, uğraşma. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cehm
Anlamı : Cehm b. Safvan: İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inanç kaidelerini belirleyerek özel bir akım geliştirmiştir. Öğrencileri II. yy.'a kadar Cehmiye inancını taşıyarak, Tirmiz'de yaşadılar. Daha sonra Eş'ariye mezhebine girmişlerdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celadet
Anlamı : 1. Gözüpeklik. 2. Yiğitlik. 3. Kahramanlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celal
Anlamı : 1. Büyüklük, ululuk azamet. 2. Hiddet, öfke. 3. Allah'ın "Kahhar, cebbar, mütekebbir" gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kur'an'da Rahman suresi 27, 78. ayetlerde geçmektedir. Zül Celali; Celal sahibi Allah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celaleddin
Anlamı : 1. Dini savunan. 2. Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah: Son Harizm hükümdarı (Öl. 1231). Celaleddin Rumi: Ünlü Türk mutasavvıfı, Mevlana. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celalettin
Anlamı : Büyüklük ululuk, hışım
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celil
Anlamı : 1. Büyük, ulu. (bkz. Celal). Allah için sıfat olarak kullanılır. 2. Osmanlı devletinde vezir ve müşir rütbelerinde bulunanlara hitapta bu sıfat kullanılırdı. 3. Güzel sanatlarda bir yazı stili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Celvet
Anlamı : 1. Yerini yurdunu terk etmek. 2. Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. Celvetiye; Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cem
Anlamı : 1. Toplama, biraraya getirme, yığma. 2. Hükümdar, şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan: Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (1459-1495).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemal
Anlamı : Yüz güzelliği, zahiri ve batıni güzellik. Allah'ın rahmetle tecellisi. Allah'ın lütuf, ihsan, rıza sıfatlarının karşılığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemalettin
Anlamı : Güzellik taşıyan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemalleddin
Anlamı : 1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. el-Cevad el-İsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemalullah
Anlamı : Allah'ın lütfü, bağışı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cemil
Anlamı : 1. Güzel erkek. 2. İyilikle anma. 3. Eskiden okullarda verilen başan kağıdı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cenab
Anlamı : "Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenab-ı Hakk, Cenab-ı Halik, Allah. Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cenap
Anlamı : Manevi büyüklük / Onur
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cerir
Anlamı : İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cerit
Anlamı : 1. Verimsiz çorak yer. 2. Bekar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cesim
Anlamı : İri, büyük, kocaman, ulu, mühim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cesimi
Anlamı : İri, büyük.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cesur
Anlamı : Cesaretli, yürekli, yiğit, gözüpek, atılgan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cevad
Anlamı : 1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cevdet
Anlamı : 1. İyilik, güzellik. 2. Olgunluk. 3. Büyüklük. 4. Tazelik. 5. Kusursuzluk. Cevdet Paşa: Osmanlı devlet adamı. Tarihçi ve hukukçu (1822-1895).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cevza
Anlamı : Güneşin Mayıs ayında girdiği ikizler burcu. Ebced.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cezmi
Anlamı : 1. Cezm ile ilgili. 2. Kat-i karar ve niyete ait. 3. Kesmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cezri
Anlamı : Kökle ilgili, kökten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cezzar
Anlamı : Deve kasabı. -Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Pasa (?-Akka 1804). Osmanlı vezirlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cihad
Anlamı : 1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2. İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir. Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cihat
Anlamı : Din uğruna savaşmak
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cudi
Anlamı : l. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili.Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cuma
Anlamı : 1. Haftanın beşinci günü. 2. Müslümanların ibadet ve Bayram günü. 3. Cuma günü kılınan öğle namazı. 4. Toplanma. Sure-i Cuma Kur'an'ın 62. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cumhur
Anlamı : 1. Halk, ahali. 2. Kalabalık, başıboş kalabalık. 3. Takım, heyet. Tekke musikisinde koro tarafından okunan ilahi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cübeyr
Anlamı : Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cüheyne
Anlamı : Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi'l-Kura arasında yaşamaktadırlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cüneyd
Anlamı : 1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi: Ünlü mutasavvıf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Cüneyt
Anlamı : Büyük bir mutasavvuf
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dafi
Anlamı : l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dahhak
Anlamı : Çok gülen, çok gülücü. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dahi
Anlamı : Üstün zeka sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Daim
Anlamı : Devamlı sürekli, her zaman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darekutni
Anlamı : Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer. Tanınmış muhaddislerdendir (917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Darimî
Anlamı : Ebu Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebu İsa hadislerini Darimi'den aldıklarını söylerler. En meşhur eseri Camiu's-Sahih'dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derbend
Anlamı : Kapılar kapısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derkava
Anlamı : Afrika'nın kuzeybatısında, Fas-Cezayir'i içine alan müslüman tarikatların genel adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Derkavi
Anlamı : Derkava'ya mensup. (bkz. Derkava).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Devleddin
Anlamı : Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Devran
Anlamı : 1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dihye
Anlamı : Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah (s.a.s)'ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail (a.s.)'in bazen Dihyetü'l-Kelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Dücane
Anlamı : sahabe-i kiramdan önemli bir şahsiyetin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek

Bu haber 174429 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

ÇOCUK İSİMLERİ

Nuseybe İsminin Anlamı Ve(Nüseybe Binti Ka’b) Hayatı

Nuseybe İsminin Anlamı Ve(Nüseybe Binti Ka’b) Hayatı "Ey Ümmü Umâre, sendeki bu cesaret ve metanet kimde var!"

Arapça Kökenli Kız İsimleri Ve İsimlerin Anlamları

Arapça Kökenli Kız İsimleri Ve İsimlerin Anlamları Dil olarak arapçadan köken alan isimler ve anlamları, kız çocukları için isim arayan veyan isminin anlamı ve kökeni...

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ANKET

Web Sitemizi Beğendiniz mi?

Tüm Anketler

NAMAZ VAKTİ

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.© 2010 www.sifanur.com