Şifanur
Gülistan
Üç Mescid
ANASAYFA FOTO GALERİ VİDEO GALERİ ANKETLER ARŞİV İLETİŞİM PAYLAŞIM

BİR AYET - BİR HADİS

BİR AYET 

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah her şeye kadirdir.(Bakara Suresi - 284)

   BİR HADİS

"Evimle minberimin arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim havzımın üzerindedir." (bk. Buhârî, Fadlı Salati Mescidi Mekke, 5; Müslim, Hac, 92; Müsned, 2/36, 236, 450, 534; 4/41)

 
Arapça Kökenli Erkek İsimleri Ve İsimlerin Anlamları (E,F,G,H,I,İ,K,L)

Arapça Kökenli Erkek İsimleri Ve İsimlerin Anlamları (E,F,G,H,I,İ,K,L)

20 - Ocak - 2011, 19:13

......

İsim : Eban
Anlamı : Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebbedullah
Anlamı : Allah ebedi eylesin, daim eylesin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebher
Anlamı : En parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebra
Anlamı : 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu
Anlamı : Baba, ata. (bkz. Ebi, peder).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Cehil
Anlamı : (Ebu'l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İslam'ın doğuşunda müslümanların en büyük düşmanlarından. Mekkeli müşrik. Müslümanlara en büyük işkeneler onun tarafından yapıldı. Cehalet ve bilgisizliğin babası anlamında Ebu Cehil denildi. Hakkında ayetler indi. Bedir savaşında İslam mücahidi İbn Mes'ud tarafından öldürüldü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Davud
Anlamı : Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte'den birisi olan Sünen-i Ebu Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Eyyub El-Ensari
Anlamı : Asıl adı Halid b. Seyd'dir. Sahabedendir. Rasûlullah Medine'ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. İstanbul'a kadar gelip Bizanslılarla savaştı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Hanife
Anlamı : (Nu'man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-Bağdat 787). Kabil'den gelen büyük babası Kufe'ye yerleşti. İslami ilimler sahasında mükemmel bir eğitim gören İmam-ı Azam ictihad edebilecek seviyeye geldi. Devrinin en meşhur bilginidir. Küfe kadılığı teklifini reddedince Halife Mansur onu hapse attırdı. Hapishanede iken vefat etli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Hureyre
Anlamı : Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Ubeyde B. El-Cerrah
Anlamı : (571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdelenmiştir. Çeşitli cephelerde ordu komutanlığı yaptı. Suriye'de vefat elti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Zer
Anlamı : Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebu Zer El-Gıfari
Anlamı : -Sahabedendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ebubekir
Anlamı : Deve yavrusunun babası. Hulefa-i Raşidin'in ilkidir. Hz. Ebubekir'in lakabı. Rasûlullah (s.a.s)'ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ecir
Anlamı : 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ecved
Anlamı : 1. En iyi olan. 2. Eli açık cömert. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edhem
Anlamı : Karayağız at. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. İbrahim Edhem: İslam tarihinde meşhur sofi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edib
Anlamı : 1. Edepli, terbiyeli, zarif, nazik. 2. Edebiyatla uğraşan kimse. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Edip Ahmet Yükneki: (XII. yy.) Türk şair yazar. Tek ve önemli yapıtı Süleymaniye kütüphaneside mevcut olan Atabetul Hakayık isimli eserdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edim
Anlamı : Fiil, amel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Edris
Anlamı : (bkz. İdris).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efadil
Anlamı : Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efahim
Anlamı : En ulu, pek büyük ve saygıya layık kimseler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efazıl
Anlamı : (bkz. Efadıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eftal
Anlamı : En değerli en yüksek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efkar
Anlamı : 1. Düşünceler. 2. İç sıkıntısı, kaygı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eflak
Anlamı : 1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2. Bahtlar, talihler, kaderler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eflaki
Anlamı : Gökte oturan melek. Eflaki Şemseddin Ahmet Dede: (1360). Osmanlı sufi ve yazar. Mevlana'ya dair Menakıbü'l-Arifin adlı eserin müellifi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Efras
Anlamı : Atlar, beygirler, kısraklar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehil
Anlamı : 1. Sahip, malik. 2. Becerikli, yetenekli. 3. Karı-kocadan her biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehlimen
Anlamı : inançlı inanan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ehlullah
Anlamı : 1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2. Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçınan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekabir
Anlamı : Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekber
Anlamı : Daha büyük, çok büyük, en büyük, pek büyük, azam. -Allah'ın sıfatlanndandır. Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer. İsim olarak kullanılması iyi değildir. Hindistan'a hakim olan Türk hükümdarı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekmel
Anlamı : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). 4. Dinin tamamlanması. Maide suresi ayet, 3.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekmeleddin
Anlamı : 1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2. Dinin tamamı. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. (bkz. Ekmelettin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekrem
Anlamı : 1. Daha, en kerim. 2. Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Ekremü'l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ekvan
Anlamı : Varlıklar, alemler, dünyalar. (bkz. Evren).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elfaz
Anlamı : Sözler, sözcükler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Elyesa
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eman
Anlamı : 1. Emniyet. 2. Himaye, masuniyet. Güvence. Müslüman her ferde eman verebilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emanetullah
Anlamı : Allah'ın emaneti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emanullah
Anlamı : 1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emin
Anlamı : 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emir
Anlamı : 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emir Sultan
Anlamı : I. Beyazıd zamanında Buhara'dan Bursa'ya hicret eden mutasavvıf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emran
Anlamı : Kürkler, hayvan derileri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emreddin
Anlamı : Dinin emrettiği. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emri
Anlamı : Emirle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emrullah
Anlamı : Allah'ın emri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Emsal
Anlamı : 1. Kıssalar, hikayeler, destanlar. 2. Numuneler, örnekler. 3. Eş benzer. 4. Yatış denk. 5. Katsayı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enam
Anlamı : 1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. Seyyidü'l-Enam: Halkın ulusu Rasûlullah (s.a.s). 3. Kur'an-ı Kerim'in 6. Suresinin adı. 4.Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enbiya
Anlamı : Peygamberler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ender
Anlamı : çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enes
Anlamı : 1. İnsan. 2. Enes b. Malik: (Basra 709). Rasûlullah (s.a.s)'den çok hadis nakleden sahabelerdendir. Hicretten sonra annesi onu, 10 yaşındayken Rasûlullah (s.a.s)'ın hizmetine vermiştir. Rasûlullah (s.a.s)'ın vefatına kadar yanında kalmıştır. 97-107 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enfal
Anlamı : 1. Ganimet. 2. Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enis
Anlamı : 1. Dost arkadaş. 2. Yar, sevgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ensar
Anlamı : 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ensarullah
Anlamı : Allah yolunda Rasûlullah (s.a.s)'a yardım edenler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Envar
Anlamı : Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar. (bkz. Ziya).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Enver
Anlamı : Daha nurlu, en nurlu, çok parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erez
Anlamı : Acıbadem ağacı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erib
Anlamı : Akıllı, zeki kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkam
Anlamı : Rakamlar, sayılar, yazılar. Erkam b. Erkam: İlk müslüman olan sahabilerden birinin adı. Peygamberimiz ve müslümanlar Mekke döneminde bir müddet çalışmalarını gizlice Erkam'ın evinden yürüttükleri için, evi İslâm tarihinde meşhur olmuş ve günümüze Daru'l-Erkam olarak ulaşmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erkan
Anlamı : 1. Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 2. General ya da amiral aşamasındaki askerler. 3. Yol, yöntem, adet, usûl. 4. Temel esaslar. Rükünler, direkler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ermiye
Anlamı : Dolu yağdıran kasırga.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erşed
Anlamı : Er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan. (bkz. Reşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ertan
Anlamı : Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Erva
Anlamı : 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esad
Anlamı : 1. Oldukça mutlu, daha saadetli. 2. Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame'dir. Akabe bey'atmdan önce müslüman oldu. 1.2. ve 3. Akabe bey'atlarında hazır bulundu. Medine'ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esed
Anlamı : Arslan. Gazanfer. Haydar. Cesur ve kahraman kişi anlamında kullanılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esedullah
Anlamı : (Allah'ın arslanı) Hz. Ali, Hayber'in fethinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Rasûlullah (s.a.s), Hz. Ali'ye bu ismi vermiştir. Astronomi'de: Güneşin rumi, temmuzun 9'unda ve Efrenci temmuzun 23'ünde içine girdiği ve semanın kuzey yarımküresi eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil 5. burç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Esedü'D-Din
Anlamı : Dinin arslara. Şeref lakabıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eş'Ari
Anlamı : Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'ari (Öl. 935). Ünlü kelam alimi, Eş'ari mezhebinin, kurucusudur. 40 yaşına kadar Mutezile görüşü benimsemiş, daha sonra Basra camiinden de herkese ilan ederek Mutezile'yi bıraktığını açıklamıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşca
Anlamı : En cesur, en yiğit kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşfak
Anlamı : Daha şefkatli, çok merhametli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşir
Anlamı : Çok sevinçli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşraf
Anlamı : 1. Şerefli, saygın kimseler. 2. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eşref
Anlamı : Daha şerefli, çok onurlu, çok aziz, pek muhterem. Eşrefi: Akkoyunlular devrinde kullanılan bir çeşit gümüş para. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethettikten sonra burada bastırdığı para. Eşrefoğlu Rumi: Kadiri tarikatının bir kolu olan Eşrefîyye adlı ekolün kurucusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Etem
Anlamı : Daha tam daha noksansız, mükemmel. (bkz. Ekmel).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ethem
Anlamı : (bkz. Edhem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evfa
Anlamı : Daha vefalı, cana yakın, sözünde duran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evliya
Anlamı : 1. Veliler. 2. Allah'ın dostları. 3. İman edip salih amel işleyenler. 4. Allah yolunda mallan ve canlarıyla cihad edenler. 5. Allah'ın emaneti olan dinini ve hükümlerini yeryüzünde tevelli ederek korumaya çalışanlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evvah
Anlamı : 1. Çok ah eden. 2. Çok dua eden. 3. Merhametli. 4. İmanı sağlam. 5. Din bilgisi çok geniş olan kimse. 6. Kur'an-ı Kerimde bu isimle Hz.İbrahim vasıflandırılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Evvel
Anlamı : 1. İlk başlangıç, ilkin. 2. Allah'ın 99 isiminden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eymen
Anlamı : 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eyüb
Anlamı : 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Eyüp
Anlamı : Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fadale
Anlamı : 1. Faziletli. 2. Rasulullah'a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fadıl
Anlamı : (bkz. Fâzıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahhar
Anlamı : 1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2. Çanak, çömlek, toprak testi. 3. Saksı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahim
Anlamı : 1. Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı.2. Ulu, büyük, sayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahir
Anlamı : 1. Övünülecek, iftihar edilecek. 2. Şerefli, kıymetli. 3. Parlak, güzel, mükemmel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahreddin
Anlamı : Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi: (Rey 1149-Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahrettin
Anlamı : Karşılıksız kabul edilen görev, iş
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fahri
Anlamı : Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş. (İş, sıfat, unvan). Fahri aza, fahri üye; maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faik
Anlamı : 1. Üstün, seçkin, yüksek, ileri. 2. Mümtaz, manevi olarak üstün olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faiz
Anlamı : Fevz bulan, muradına ulaşan, başarı kazanan. Kur'an'da müslümanları vasfetme sadedinde birçok yerde geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fakih
Anlamı : l. Bir şey bilen yahut anlayan kimse. 2. Fıkıh ilminde üstad. İslam hukuk bilgini.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Falih
Anlamı : 1. Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren. 2. Toprağı süren, eken.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Farabi
Anlamı : 870-950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin İslam aleminde yayılmasına yol açmış Türk filozofudur. Kendisine muallim-i sani (Aristo'dan sonra 2. üstad) unvanı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük tesiri vardır. Kanun dediğimiz çalgının mucididir. Asıl adı "Ebu Nasır Muhammed'tir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faris
Anlamı : 1. Atlı (süvari). 2. Binici, ata binmekte maharetli. 3. Ferasetli, anlayışlı. 4. İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faruk
Anlamı : 1. Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan. 2. Doğruyu yanlıştan ayıran. 3. Keskin. Hz. Ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "Faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Farûki
Anlamı : Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fatih
Anlamı : 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet. İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fatin
Anlamı : 1. Zeki, anlayışlı. 2. Zihni açık, kavrayışlı. Uyanık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fayih
Anlamı : Kendiliğinden dağılan güzel koku.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Faysal
Anlamı : 1. Keskin hüküm, karar. 2. Halletme, neticelendirme. 3. Keskin kılıç. 4. Hakim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fazıl
Anlamı : 1. Faziletli, fazilet sahibi. 2. Erdemli, faik, üstün. (bkz. Faik, Fadıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fazlı
Anlamı : 1. Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf. 2. Fazla, ziyade, artık, baki. 3. İki sayının birbirinden olan farkları. 4. İlim ve irfan sahibi. 5. Âli, cenablık, ihsan, cömert. 6. Olgunluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fazlullah
Anlamı : Allah'ın fazlı, erdemi, lütfü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fecri
Anlamı : Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fedai
Anlamı : l. Canını esirgemeyen, mühim bir maksat uğrunda canını vermeye hazır bulunan. 2. Allah yoluna başkoymuş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fehim
Anlamı : Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fehmi
Anlamı : Fehme mensup, fehim ile ilgili (bkz. Fehim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Felah
Anlamı : Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferdi
Anlamı : Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferec
Anlamı : 1. Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma. 2. Zafer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferhan
Anlamı : 1. Sevinçli, mesut. 2. Şen, memnun.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferhat
Anlamı : Sevinç, neşe. (bkz. Ferhad).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ferid
Anlamı : Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Feridüddin
Anlamı : Dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fethi
Anlamı : Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fethullah
Anlamı : Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah'ın nusreti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fetih
Anlamı : 1. Açma, açış, açılma. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi ele geçirme. 3. Zafer. 4. Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi. 5. Kapalılığı giderme, ihtilafı halletme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fettah
Anlamı : 1. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş. 2. Kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fevzi
Anlamı : 1. Kurtuluşla ilgili. 2. Zafere ait. 3. Galip gelen, üstün olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Feyyaz
Anlamı : 1. Çok faydalı, çok verimli. 2. Feyiz, bereket ve bolluk veren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Feyzullah
Anlamı : Allah'ın feyzi, bolluğu, bereketi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fırat
Anlamı : 1. Tatlı su. 2. Türkiye'nin en uzun nehri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fikri
Anlamı : Fikre ait, fikirle ilgili, düşünerek meydana getirilen şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Firas
Anlamı : 1. Yiğit, mert. 2. Binici, at yetiştirici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Firuz
Anlamı : Mesut, mutlu, sevinçli, ferah, uğurlu, iyi bahtlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fuad
Anlamı : Kalb, yürük, gönül.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Furat
Anlamı : (bkz. Fırat).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Furkan
Anlamı : Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Fuzuli
Anlamı : 1. Boşuna, yersiz, lüzumsuz, haksız. 2. Boşboğaz lüzumsuz işlerle uğraşan. 3. Yetkisi olmadığı halde başkası namına tasarrufta bulunan. Fuzuli Mehmed: XVI. yy. 'da yaşamış büyük Türk şairlerinden. Çağatay edebiyatı da dahil olmak üzere, Türk edebiyatının birçok sahalarında kuvvetli tesir ve nüfus sahibidir. Türkçe, Arapça, Farsça, manzum, mensur birçok eserleri vardır. Bunlar arasında "Leyla ve Mecnun" mesnevisi çok meşhurdur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gaffar
Anlamı : 1. Kullarının günahlarını affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah'ın isimlerinden. -(bkz. Abdülgaffar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gafur
Anlamı : Mağfiret eden, yarlığayan, affeden, bağışlayan, merhamet eden Allah. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Gaffar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Galib
Anlamı : 1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3. Üstün baskın. Şeyh Galip: Meşhur divan şairlerinden. 1757-1798 yıllan arasında yaşamıştır. Türk dil kurallarına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Galip
Anlamı : Yenen, üstün gelen
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gani
Anlamı : 1. Zengin varlıklı, bol doygun. 2. Sahip olduğunda fazlasını istemeyen. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdülgani).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ganim
Anlamı : Ganimet alan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Garib
Anlamı : 1. Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak. Türk dil kuralları açısından "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gavs
Anlamı : 1. Suya dalma, dalgıçlık. 2. Yardım muavenet. 3. Yardım istemek için bağırmak. 4. Yardımcı, imdada yetişen. 5. Allah'ın velileri, hakkında kullanılır. Daha çok ünvan olarak verilir. Gavs-ı Azam: Tarikat kurucusu, özellikle Abdülkadir Geylani için kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gaza
Anlamı : Din uğruna savaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazal
Anlamı : 1. Ceylan. 2. Geyik, âhû. 3. Geyik yavrusu. 4. Güzel göz, irigöz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazanfer
Anlamı : 1. İri arslan, şir. 2. Cesur, yürekli, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazel
Anlamı : 1. Latif. 2. Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. 3. Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazi
Anlamı : 1. Allah yolunda savaşan kişi. 2. Gaza sırasında yaralanan kimse. 3. Gaza sırasında yararlıklar gösteren kumandanlara verilen unvan. 4. 2. Mahmud zamanında çıkarılan altın sikke.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazir
Anlamı : 1. Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gaziyüddin
Anlamı : Din uğrunda yara alan, yaralanan. Savaşan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazzal
Anlamı : İplikçi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gazzali
Anlamı : İslam aleminin büyük mütefekkirlerinden. Babası "Gazzal-iplikçi" sanatçısı olduğu için kendisine Gazali adı verilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gıyas
Anlamı : Yardım, gavs, nusret.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gıyaseddin
Anlamı : Dinin yayılması için yardımı dokunan zat. Gıyaseddin Keyhüsrev I: Anadolu Selçuklu Sultanı. Türk dil kuralına göre "d/t" olur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gilman
Anlamı : 1. Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler. 2. Köleler, esirler. 3. Cennette hizmet gören erkekler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Gulam
Anlamı : 1. Oğlan, uşak. 2. İran ve Hindistan'da (abd) kelimesi yerine kullanılmıştır. Gulam Ali, Gulam İshak Han gibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habban
Anlamı : Güney Arabistan'da bir kasaba.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habeşi
Anlamı : Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse. Habeş ırkına mensup.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habib
Anlamı : Sevgili. Seven, dost.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habibullah
Anlamı : Allah'ın sevgilisi. Hz. Peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habil
Anlamı : Habil. Hz. Adem'in oğullarından, Kabil'in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Habir
Anlamı : 1. Taze, haberli, bilgili, agah, vakıf. 2. Cenab-ı Hak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haccac
Anlamı : 1. Delil ikame eden. Delille galip olan. 2. Irak valisi olup, Hz. Muhammed soyuna ve taraflarına eziyet eden Yusuf b. Sakail'nin unvanı. Yezid'in komutanlarından.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hacı
Anlamı : 1. Hacca giden, Kabe'yi ziyaret eden, hacı. 2. Dini bir mahalli ziyaret eden kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hacib
Anlamı : Birinin bir yere gitmesine engel olan. 2. Kapıcı. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hacir
Anlamı : 1. Hicret eden, bir başka yere geçen. 2. Sayıklayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadi
Anlamı : 1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadic
Anlamı : Erken doğan oğlan çocuğu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadid
Anlamı : 1. Keskin. 2. Demir. 3. Öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz. 4. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadim
Anlamı : Hizmetkar, yardım eden. Hadim-i Harameyn: Harem-i Şerifin hizmetkarı. Hicaz'ın alınmasından sonra Osmanlı sultanlarına verilen lakap.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hadis
Anlamı : Hz.Muhammed'in söz ve davranışları
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafız
Anlamı : Ezberleyen / Özellikle Kuran-ı Kerim'i ezbere okuyan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafi
Anlamı : 1. Çok ikram eden, insanı güler yüzle karşılayan. 2. Yalınayak yürüyen, koşan adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafid
Anlamı : Erkek torun.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafiz
Anlamı : 1. Allah'ın adlarındandır. Muhafaza eden, saklayan, esirgeyen, koruyan. 2. Kur'an'ı ezbere bilen ve usulüne uygun okuyan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hafizüddin
Anlamı : Dinin koruyucusu. Daha çok unvan olarak verilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hakem
Anlamı : 1. Bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse. 2. Çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse. 3. Jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. 4. Allah'ın isimlerinden. Hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hakim
Anlamı : 1. Her şeye hükmeden, hikmet sahibi olan Allah. 2. Hükmeden, dava yargılama işine memur olan, yargıç. 3. Üstte bulunan. 4. Hekim, akıllı, becerikli. 5. Kadı, vali, amir, hükümdar, emir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hakkı
Anlamı : 1. Doğruluk ve insaf sahibi. 2. Bir insana ait olan şey. 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk. 4. Emek. 5. Pay, hisse. 6. Layık, münasip.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halas
Anlamı : Kurtuluş, kurtulma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halaskar
Anlamı : Kurtarıcı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haldun
Anlamı : Devamlılar, sürekli olanlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halef
Anlamı : 1. Babadan sonra kalan oğul. 2. Memurlukta, birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halid
Anlamı : 1. Sonsuz, daim, ebedi. 2. Bir yıldan çok yaşayan. 3. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Halid b. Velid: Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haliddin
Anlamı : Dinin sonsuzluğu ölümsüzlüğü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halife
Anlamı : 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halil
Anlamı : Samimi dost, Allah'ın dostu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halilullah
Anlamı : Allah'ın dostu. Hz. İbrahim (a.s.).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halim
Anlamı : 1. Sakin, sessiz. 2. Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu. Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı alarak kullanılması tercih edilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halis
Anlamı : 1. Hilesiz, katkısız. 2. Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. 3. Yalnız, sadece. (bkz. Muhlis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Halit
Anlamı : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hallac
Anlamı : Pamuk, yatak, yorgan atan kimse. Hallac-ı Mansur: 922 yılında "Ene'1-Hak" dediği için asılan ve divan edebiyatında adına sık sık rastlanılan ünlü sufı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haluk
Anlamı : İyi huylu, insaniyetli, geçim ehli olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haman
Anlamı : Hz. Musa'ya karşı acımasızca mücadele eden Mısır Firavunu'nun veziri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamase
Anlamı : Yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamdi
Anlamı : 1. Allah'ı övmek. 2. Allah'a şükretmek. 3. Şükreden, şükredici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamdullah
Anlamı : Allah'ın övgüsü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hami
Anlamı : Himaye eden, koruyan, koruyucu, sahip çıkan, gözeten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamid
Anlamı : 1. Koru sönmediği halde alevi sönen ateş. 2. Hamdeden, şükreden kul. 3. Hz. Pey. (s.a.s)'in lakaplarından.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamid
Anlamı : Övülmeye değer. Allah'ın isimlerinden (bkz. Abdülhamid). Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamit
Anlamı : Şükredici, hamdedici
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hammad
Anlamı : -1. Çok hamdeden, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebu Süleyman: Hadisçi. Tabiindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hamza
Anlamı : 1. Arslan. 2. Heybetli, azametli demektir. Hz. Peygamber'in amcası, Mekke döneminde müslüman olmuş, Uhud Savaşı'nda Vahşi tarafından şehid edilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanbeli
Anlamı : Ahmed b. Muhammed b. Hanbel (Öl. 855): Ehli sünnetin dört ana mezhebinden birisi olan Hanbeli mezhebinin imamı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanef
Anlamı : Doğruluk, istikamet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanefi
Anlamı : İmamdı Azam Ebu Hanife'nin mezhebinden olan. Hanefi mezhebine mensup kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hanif
Anlamı : l. Tek Allah'a, Allah'ın birliğine inanan. 2. İslam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan. 3. Hz. Muhammed (s.a.s)'in tebliğinden önce Mekke'de tek Allah'a inananlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Harim
Anlamı : 1. Biri için kutsal olan şeyler. 2. Harem dairesi, harem. 3. Evin içi gibi, başkalarına kapalı olan yer. 4. Bir evin civarı. 5. Avlu. 6. Ortak, şerik. 7. Hacıların, hac zamanı giydikleri giysi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haris
Anlamı : 1. Muhafız, bekçi, gözcü. 2. Koruyan, koruyucu. 3. Son derece hırslı olan. 4. Yemen'de bir Arap kabilesinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Harman
Anlamı : 1. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Bu işin yapıldığı mevsim, sonbahar. 2. Birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Harras
Anlamı : Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Harun
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi. Fir'avun erkek çocukların öldürülmesi emrini kaldırdıktan sonra doğmuştur. Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasafet
Anlamı : 1. Hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk. 2. Görüş sağlamlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasan
Anlamı : Güzellik, iyilik, hüsn sahibi olmak. Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)’nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu. Kur’an’da geçen kelimelerdendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haseki
Anlamı : Hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasen
Anlamı : 1. Güzel, süslü. 2. Güzel işler, hayırlar. Hasan şeklinde kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasib
Anlamı : 1. Hayır sahibi, eliaçık, cömert. 2. Değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın, şahsi meziyet sahibi. 3. Muhasebeci, sayman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hasif
Anlamı : Hasafetli, aklı başında olgun adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haşim
Anlamı : 1. Haşmetli, gösterişli, muhteşem. 2. Kuru ekmek kırıntısı doğrayan. Ezen, kıran, yaran, parçalayan. Ben-i Haşim Hz. Peygamber'in (s.a.s) soyu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haşimî
Anlamı : Haşime mensup, Haşimilerden olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haşmeddin
Anlamı : Dinin büyüklüğü, ihtişamı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haşmet
Anlamı : İhtişam, gösterişlilik, heybet, büyüklük. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatem
Anlamı : 1. Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2. En son. 3. Hatemü'l-Enbiya: Peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed. 4. Halemi Tai: Arap kabileleri arasında tanınmış "Tayy" kabilesine mensup ve cömertliğiyle meşhur olan "İbn Abdullah b. Sa'd"ın lakabı. 5. Çok cömert olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatemi
Anlamı : Sonuncu en son olan / Mühürcü
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatır
Anlamı : 1. Şan ve şeref sahibi. 2. Yüce, ulu. 3. Tehlikeli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatib
Anlamı : 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2. Camide hutbe okuyan. 3. Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatif
Anlamı : 1. Kuvvetli, sert ve tiz bir sesle tebliğ veya davet eden kimse. 2. Göz kamaştıran. 3. Göze görünmeyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hatim
Anlamı : 1. Sona erdiren, bitiren. 2. Mühürleyen, mühürleyici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hay
Anlamı : 1. Canlı, diri. 2. Allah'ın sıfatlarından. "abd" takısı alarak kullanılır. "Abdülhay".
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayali
Anlamı : 1. Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan. 2. Kanuni Sultan Süleyman devrinin büyük şairlerinden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayati
Anlamı : 1. Dirilik, canlılık. 2. Büyük önem taşıyan. 3. Hayata, yaşayışa ait, hayatla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haydar
Anlamı : 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayim
Anlamı : 1. Şaşkın, hayrette. 2. Sevgiden dolayı şaşkına dönmüş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayr
Anlamı : İyi, faydalı, hayırlı, yarar. Hayru'l-Vera: Halkın, alemin hayırlısı, Hz. Muhammed. Hayru'l-Beşer: İnsanların hayırlısı, Hz. Muhammed.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayran
Anlamı : 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşırı derecede sevgi duyan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayrat
Anlamı : 1. Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikler. 2. Sevap için kurulan müessese.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayreddin
Anlamı : Dinin hayırlı eylediği mübarek kıldığı insan. -Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayrettin
Anlamı : Hayır eden, hayır sahibi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayri
Anlamı : Hayırla, iyilikle ilgili, uğur ve kutluluğa ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayrullah
Anlamı : Allah'ın hayırlı ettiği erkek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haysiyet
Anlamı : Şeref, onur, itibar, değer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hayyam
Anlamı : 1. Çadırcı. 2. İran'ın meşhur şairlerinden Ömer Hayyam,
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazım
Anlamı : Hazmeden, hazimli, ihtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık, sağlam olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazim
Anlamı : Zafer kazanan, galip, hazimete uğratan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazin
Anlamı : 1. Hüzünlü, üzüntülü, acıklı. 2. Üzüntü veren, gamlandıran, kederlendiren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Haziz
Anlamı : 1. Mesud, mutlu. 2. Hisse ve nasibi olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazlan
Anlamı : 1. Terketmek. 2. Allah ilminde, Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi. İsim olarak kullanılmaması daha uygundur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hazrec
Anlamı : 1. Bir Arap kabilesinin ismi. 2. Hz. Peygamberi Mekkeli muhacirlerle, Medine'de kabul eden ve ilk İslam devletinin temelini teşkil eden ensarın en önemli kolu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hebib
Anlamı : Rüzgar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hedef
Anlamı : 1. Nişan, nişan alınacak yer alanı. 2. Meram, maksat, gaye, amaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hekim
Anlamı : 1. İnsan hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile uğraşan kimse, doktor. 2. Hikmet sahibi kişi, filozof.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Heyban
Anlamı : 1. Korkunç, korku veren. 2. Çok utangaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Heybet
Anlamı : 1. İnsanlarda korku ile birlikte saygı uyandıran görünüş. 2. Karizma, doğal etkileyiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hıdır
Anlamı : (bkz. Hızır).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hıfzı
Anlamı : 1. Saklama, koruma ile ilgili. 2. Ezberleme, akılda tutma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hıfzullah
Anlamı : Allah'ın koruması, saklaması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hıfzurrahman
Anlamı : Merhamet eden, acıyan. Allah'ın koruyuculuğu. Allah'ın uhdesinde.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hızır
Anlamı : 1. Yeşil. Yeşillik. 2. Kehf suresinde 59-81. ayetlerde bahsi geçen ve Hz. Musa'nın onunla buluşarak imtihan olunduğu şahsın müfessirlerin ekseriyetinin üzerinde ittifakla durdukları ismi. Hızır hakkında çok çeşitli rivayetler vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hızır Bey
Anlamı : İstanbul'un fethinden sonra oranın ilk kadısı olan Türk alimi ve şairi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hızırhan
Anlamı : Seyyid. Seyyidi sülalesinin kurucusu, Malik Süleyman'ın oğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hibetullah
Anlamı : Allah'ın bağışlaması, bağışı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hicab
Anlamı : 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, ikişeyi birbirinden ayırmaya yarayan perde.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hicabi
Anlamı : (bkz. Hicab).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hicri
Anlamı : Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hidayeddin
Anlamı : Dinin gösterdiği doğru yol.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hidiv
Anlamı : İmtiyazlı, Mısır valisi veya bu valinin ünvanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hikem
Anlamı : Hikmetler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hikmeddin
Anlamı : Dinin hikmeti. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hikmetullah
Anlamı : 1. Ancak Allah'ın bileceği iş. 2. Allah'ın hikmeti.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hila
Anlamı : Hükümdarın taltif etmek istediği kimseye verdiği kıymetli elbise. Hil'at.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hilmi
Anlamı : Yumuşak huylu, sakin tabiatlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Himayet
Anlamı : Koruma, korunma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Himmet
Anlamı : 1. Gayret, emek, çalışma, çabalama. Yüksek irade. 2. Ermiş kimsenin tesiri. 3. Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Himyer
Anlamı : Yemen'de bir kavmin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hişam
Anlamı : Nisam el-Melik: Emevi halifesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hizber
Anlamı : 1. Arslan, esed, gazanfer, şir, bahadır. 2. Cesur, yürekli adam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hizbullah
Anlamı : Allah'a inananlar topluluğu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hubeyb
Anlamı : 1. Küçük taze buğday taneceği. Tanecik. Hubeyb b. Adiyy el-Ensarî (Öl. 625): İslam'ın ilk şehitlerindendir. Uhud'un ardından tutsak edildi ve Mekke'ye köle olarak götürüldü. Uhud'ta öldürülen Haris'e mukabil, işkence edilerek vahşi bir biçimde kazığa vuruldu ve şehid oldu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hud
Anlamı : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hudeybiye
Anlamı : 1. Mekke'den ağır yürüyüşle 17 km mesafede bir vadi. 2. İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası olarak bilinen anlaşmanın yapıldığı yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hulki
Anlamı : 1. Hulk, yaratılışla ilgili, doğal tabi. 2. İyi ahlaklı, iyi huylu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hulusi
Anlamı : 1. Halis olan, saf, iç temizliği. 2. Samimi, candan. -(bkz. Halis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Husrev
Anlamı : Hükümdar, padişah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Huzur
Anlamı : Baş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüccet
Anlamı : Delil.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüccet
Anlamı : 1. Senet, vesika, delil. 2. Seçkin alimlere verilen unvan. Hüccetü'l-İslam: Gazali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüdai
Anlamı : (bkz. Hüdayi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüdaverdi
Anlamı : Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüma
Anlamı : 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hür
Anlamı : Özgür, bağımsız.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüreyre
Anlamı : Kedicik, kedi yavrusu. Ebu Hüreyre: Ashab-ı Kiram'dan en çok hadis rivayet eden sahabi. Kedi yavrularını çok sevdiği için bu ismi aldığı söylenir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüsam
Anlamı : Keskin kılıç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüsamettin
Anlamı : Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüsameddin
Anlamı : 1. Dinin keskin kılıcı. 2. Mevlana'nın halifesi olan Hüsameddin Çelebi, Mevlana'nın Mesnevi'yi dikte ettirdiği kişidir. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüseyin
Anlamı : 1. Küçük sevgili. 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in torunu, Hz. Ali'nin küçükoğlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüsni
Anlamı : Güzelliğe ait, güzellikle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüteyn
Anlamı : Hicaz ve Mısır'da dağınık halde yaşayan büyük bir göçebe kabile.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Hüzey
Anlamı : Kuzey Arabistan'da büyük bir Arap kabilesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Itri
Anlamı : Itrî (Buharizâde Mustafa Efendi). Türk besteci, hattat ve şair.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İbadullah
Anlamı : 1. Allah'ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İbn
Anlamı : Erkek çocuk demektir. Araplarda birçok şahıs babalarının isimleriyle anılmıştır. İbn Abbas (Abdullah): Rasulullah 'in amcası Abbas'ın oğlu. Sahabedendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İbrahim
Anlamı : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kur'an'da ismi geçen İbrahim peygamber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İbsan
Anlamı : İnsanın yüzü veya huyu güzel olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İcab
Anlamı : 1. Lazım gelme, gerçek. 2. Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3. Olumlama, olumlu hale gelme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İcabi
Anlamı : (bkz. İcab).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İdris
Anlamı : 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. İlim ve fende ileri seviyede olan anlamında. 3. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İdris peygamber. 4. İlk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılmaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İfhar
Anlamı : Onurlandırma, üstün etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İhlas
Anlamı : 1. Halis, temiz doğru sevgi. 2. Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 3. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İhsan
Anlamı : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İhtimam
Anlamı : Dikkatle çalışma, önemle inceleme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İhtiram
Anlamı : Saygı, hürmet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İkramullah
Anlamı : Allah'ın ikramı, nimeti, bağışı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İktidaullah
Anlamı : Allah'a tabi olma, uyma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İlhami
Anlamı : (bkz. İlham).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İlmi
Anlamı : İlimle, bilgi ile ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İlticaullah
Anlamı : Allah'a sığınma, iltica etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İltikaullah
Anlamı : Allah'a kavuşma, hidayete erme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmad
Anlamı : Direk, kolon.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmadeddin
Anlamı : 1. Dinin direği. Daha çok unvan olarak kullanılır. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmam
Anlamı : 1. Namazda kendisine uyulan kimse. 2. Önde bulunan, önayak olan kimse. 3. Halife. Devlet başkanı. 4. Mezhep kuran yüksek dereceli alim. 5. Hz. Ali neslinden gelen. 6. İmam-ı Âzam: Hanefiyye mezhebinin kurucusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İman
Anlamı : Din inancı , kutsal inanç,İslam Dini’ne inanma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmar
Anlamı : Şenlendirme, bayındırma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmareddin
Anlamı : Dini alanda yenilik yapan, dinin yönlendirdiği kimse. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmdad
Anlamı : 1. Yardım eden. 2. Yardıma gönderilen kuvvet. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmdat
Anlamı : Yardım dilemek, yardım istemek, yardım beklemek
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İmran
Anlamı : 1. Evine bağlı kalan. 2. Hz. Meryem'in babası, Âl-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa. Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnak
Anlamı : Gerçek dost, arkadaş, sırdaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnamullah
Anlamı : Allah'ın nimeti, iyiliği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnan
Anlamı : 1. Dizgin. 2. İdare etme, yürütme. 3. (Tür.) Bir kimse ya da şeyin doğruluğunu büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnayetullah
Anlamı : Allah'ın lütfü. Allah'ın ihsanı. İnayetullah Kenbu: Şah Cihan dönemini anlatan, Şahcihanname isimli yapıtın sahibi. Hintli tarihçi, yazar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnkiyadullah
Anlamı : Allah'a boyun eğme, teslim olma, kendini teslim etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnşat
Anlamı : Neşelendirme, (bkz. Neşet).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İnşaullah
Anlamı : Allah'ın yapması, meydana getirmesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrade
Anlamı : 1. İstem. 2. Emir. 3. (bkz. İstem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrfat
Anlamı : Yardım etme, bir şey verme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrsalullah
Anlamı : Allah'ın göndermesi, yollaması, Allah'tan gelen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrşadullah
Anlamı : Allah'ın irşadı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İrtiza
Anlamı : Razı olma, uygun bulma, beğenme, seçme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsa
Anlamı : Dört büyük peygamberden biri. Dört büyük kitaptan İncil'in kendisine gönderildiği, Fir'avunlarla verdiği muhteşem mücadeleyle bilinen büyük peygamber. Kur'an'da 25 yerde ismi geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsad
Anlamı : 1. Yüceltme, yükseltme. 2. Kutlu kalma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsaf
Anlamı : Bir isteği, dileği yerine getirme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsar
Anlamı : 1. İkram, bahşiş. 2. Cömertlikle verme. 3. Dökme, saçma, serpme. 4. Kendi muhtaç olduğu halde bahşiş verme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İslam
Anlamı : 1. Muhammed(s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, Allah'ın en son dini. 2. Allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma. 3. İyi geçinme, barış içinde olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsmah
Anlamı : 1. Semahatli, cömert kılma. 2. Mülayim ve itaatli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsmail
Anlamı : Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu. İbrahim (a.s.) O'nu Allah'a kurban olarak adamış ve sözünde durmak için harekete geçmiştir.Fakat Allah (c.c.) O'nu son anda Cebrail aracılığıyla durdurmuş ve bu imtihanı kazandığını bildirmiştir. İsmail (a.s.) Kur'an'da ismi geçen peygamberlerdendir ve babasıyla beraber Ka'be'yi inşa etmişlerdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İsrafil
Anlamı : Dört büyük melekten sura üfürme görevi verilen melek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İtkan
Anlamı : 1. Sağlamlaştırma. 2. İnanma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzanullah
Anlamı : Allah'a boyun eğme, Allah'ın terbiyesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzhar
Anlamı : Gösterme, meydana çıkarma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzzet
Anlamı : 1. Değer kıymet yücelik, ululuk. 2. Kuvvet, kudret. 3. Hürmet, saygı ikram izan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzzettin
Anlamı : 1. Dünün kıymeti, kudret, ulviyeti. 2. Asıl şekli "İzzü'ddin"dir. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : İzzi
Anlamı : Sabırlı, dayanıklı kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Ka'B
Anlamı : 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (Mecazen): Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. Ka'b b. Züheyr (Vll.yy.): Sahabedendir. Rasulullah için okuduğu Kaside-i Bürde çok meşhurdur. Birçok dillere çevirisi yapıldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kabil
Anlamı : 1. Olabilir, mümkün. 2. Cins, soy, sınıf, tür, çeşit. -Hz. Âdem'in büyük oğlu olup kardeşi Habil'i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadı
Anlamı : 1. Hüküm, karar, hakimlik. 2. Seri devlette, mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. Kadı İyaz: (İyaz b. Musa b. Ümran es-Sebtî: (1083-1149). Meşhur fıkıh ve hadis bilgini. İspanya'da Gırnata kadılığı yaptı. 20'yi aşkın eseri vardır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadim
Anlamı : 1. Ayak basan, ulaşan, varan. 2. Ezeli, evvelsiz. 3. Çok eski zamanlara ait eski atik. 4. Yıllanmış. Kelam-ı Kadim, Kur'an-ı Kerim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadir
Anlamı : 1. Değer, kıymet, itibar. 2. Parlaklık. 3. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. 4. Allah'ın isimlerinden. Kur'an-ı Kerim'de 50'ye yakın yerde geçmektedir. Başına"abd" takısı olarak "Abdülkadir" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadirbillah
Anlamı : 1. Allah'la güçlenen. Gücünü Allah'tan alan. 2. Ebu'l-Ahmed b. İshak. Abbasi halifesi (Öl. 1031). Halife Muktedir'in torunu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadreddin
Anlamı : Dinin kudreti, gücü. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kadri
Anlamı : 1. Değer, itibar. 2. Onur, şeref, haysiyet, meziyet. 3. Rütbe, derece.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kafi
Anlamı : El veren, yeter, yetecek, yetişen, kifayet eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kahhar
Anlamı : 1. Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici batırıcı. 2. Allah'ın isimlerinden. İsim olarak kullanılmaz. (bkz. Abdülkahhar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaid
Anlamı : 1. Rehber kumandan. 2. Atlan yedekte götüren. 3. Oturan, ikamet eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaim
Anlamı : 1. Duran, ayakta duran. 2. Bir şeyi yapan icra eden. 3. Allah'ın emrini ifa eden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kainat
Anlamı : 1. Var olanların hepsi. Yaratıklar. Yer gök. (bkz. Evren).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kam
Anlamı : 1. Hekim. 2. Düşünür. 3. Büyücü, sihirbaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kamil
Anlamı : 1. Bütün tam noksansız, eksiksiz. 2. Kemale ermiş olgun. 3. Yaşını başını almış terbiyeli, görgülü. 4. Alim, bilgin, geniş bilgili. (bkz. Kemal).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanber
Anlamı : 1. Hz. Ali'nin sadık, vefakâr kölesi. 2. Bir evin gediklisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kani'
Anlamı : 1. Kanaat eden, yeter, bulup fazlasını istemeyen. 2. İnanmış kanmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanun
Anlamı : 1. Devletin teşri, yasama kuvveti tarafından herkesçe uyulmak üzere konulan her türlü nizam, kaide kural. 2. Herhangi bir mevzu üzerindeki kanunu taşıyan kitap.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kanuni
Anlamı : 1. Kanuna ait kararla ilgili. 2. Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman'ın lakabı, Osmanlıların yükselme devrinin son padişahı. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karanı
Anlamı : 1. Orta Anadolu'da bir köy. 2. Veysel Karani'nin doğduğu yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karin
Anlamı : l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karneyn
Anlamı : 1. İki boynuz. 2. Zülkarneyn: Kur'an-ı Kerim'de Kehf 83, 86, 94. ayetlerde adı geçen ve nebi mi, veli mi olduğunda tereddüt edilen zat. 3. Büyük İskender.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Karun
Anlamı : 1. Beni İsrail'de zenginliğiyle meşhur olan ve bu yüzden kendisini herşeyin sahibi gibi görmeye başlayıp Allah'a karşı büyüklenen, belki de dünya kapitalistlerinin en eskisi ve en büyüğü olan kişi. Hz. Musa dönemlerinde yaşamış bu müstekbir, ilahi kahır ve intikama uğrayarak bütün servetiyle birlikte ani bir zelzele ve tufan sonucu yerin dibine geçmiştir. 2. Hunnan ile Beni İsrail'e zulmeden Fir'avun'un müşrik nazırlarından. 3. Çok zengin kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasem
Anlamı : 1. Yemin etmek. 2. Bölmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasım
Anlamı : 1. Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 2. Kinci, ezici, ufaltıcı. 3. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kasib
Anlamı : Kesbeden, kazanan, kazanç sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaşif
Anlamı : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Katade
Anlamı : 13 yy.'dan itibaren Mekke'de hakim olan Şeriflerin atasına verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Katib
Anlamı : 1. Yazıcı. Bir kuruluşta yazı işleriyle vazifeli kimse, sekreter. 2. Osmanlı devletinde divanın resmi yazılarını yazan vazifeli. 3. Devlet memuru. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Katib Çelebi 1609-1658 yıllan arasında yaşamış ünlü bilgin. En mühim eseri Keşfü'z-Zünun'dur
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavas
Anlamı : Okçu, tüfekçi, tüfekli alet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavi
Anlamı : 1. Yakar, yakıcı. 2. Kuvvetli, güçlü. 3. Sağlam inanılır. 4. Zengin varlıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kavis
Anlamı : 1. Yay. 2. Gökyüzü, ay, burcu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaviy
Anlamı : 1. Kuvvetli, güçlü, dayanıklı, metin muhkem, sağlam. 2. Şiddetli, zorlu. 3. Kudret sahibi herşeye gücü yeten. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden biri. Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kays
Anlamı : 1. Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı olan Mecnun-i Amiri'nin asıl adı. 2. Umman Denizi'nde küçük bir ada.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kayser
Anlamı : Roma ve Bizans (Alman) imparatorunun lakabı. -Daha çok unvan olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kaza
Anlamı : Hüküm karar verme, emir tesbit vs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kazım
Anlamı : 1. Öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen. 2. Kinini yenen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kelami
Anlamı : Söze ilişkin, sözle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kelim
Anlamı : 1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Kelimullah: Tur'u Sina'da Cenab-ı Hakla konuşmasıyla Hz. Musa'ya verilen unvan. 3. Sure-i Kelim: Taha suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemal
Anlamı : 1. Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik. 2. En yüksek değer, mükemmellik, değer baha. 3. Bilgi, fazilet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemaleddin
Anlamı : 1. Din'de olgunluğa eren, dinin son derecesi. 2. Din bilgisi kuvvetli. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kemalettin
Anlamı : Bilgi ve erdem sahibi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kenan
Anlamı : 1. Hz. Ya'kub'un memleketi, Filistin. 2. Yusuf-i Kenan: Hz. Yusuf. Pir-i Kenan: Hz. Ya'kub. Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlunun adının da Kenan olduğu rivayet edilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keram
Anlamı : (bkz. Kirami).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerameddin
Anlamı : 1. Kerem bağış ihsan lütuf sahibi. 2. Dinde üstün mertebelere ulaşan. 3. Keramet sahibi derviş veli. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keramettin
Anlamı : Bağış, ihsan ağırlama
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerem
Anlamı : 1. Asalet, asillik, soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keremşah
Anlamı : (bkz. Kerem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kerim
Anlamı : 1. Kerem sahibi, cömert, verimcil. 2. Ulu, büyük. 3. Lütfü, ihsanı bol, ihsan yönünden ulu. 4. Allah'ın isimlerinden, "abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdülkerim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keşif
Anlamı : Açma, meydana çıkarma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kevni
Anlamı : Var olmayla, varlıkla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Keys
Anlamı : Zeka, anlayış, kavrayış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kıyam
Anlamı : 1. Kalkma, ayağa kalkma, ayakta durma. 2. Namazda ayakta durma. 3. Bir işe başlama. 4. Ayaklanma. 5. Ölümden sonra dirilme, ayağa kalkma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kıyas
Anlamı : 1. Bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2. Karşılaştırma, örnekseme. 3. Umum kaideye uyma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kiram
Anlamı : 1. Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergeliler. 2. Cömertler, eliaçıklar. Sahabenin lakabı olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kirami
Anlamı : 1. Cömertçe, eli açıklara özgü. 2. Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Koçak
Anlamı : Yürekli, eli açık. 2. Yüce gönüllü. 3. Konuk sever. 4. Yiğit, korkmayan kişi, savaşçı. 5.Açık kestane renginde olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuddus
Anlamı : 1. Temiz, pak. 2. Hatadan, gafletten, eksiklikten uzak. 3. Çok aziz, mübarek. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuddusi
Anlamı : 1. Kuddus olan Allah'ın nimetine mazhar olan 2. 19. yy. Bor'lu meşhur mutasavvıf Türk şairi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudretullah
Anlamı : Allah'ın gücü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudsi
Anlamı : Kutsal, muazzez, mukaddes. Allah'a mensup, ilahi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kudüs
Anlamı : 1. Filistin'in merkezi olan şehir. Ruhu'1Kudüs: Cebrail, Hz. İsa'ya üfürülen ruh.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kurban
Anlamı : 1. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan şey. 2. Eti. fakire parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vacib, ve sünnet olarak kesilen hayvan. 3. Bir gaye uğruna feda olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kureyş
Anlamı : Hz. Peygamberin soyu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kusay
Anlamı : 1. Uzaklaşmak. 2. Peygamberin 5. dereceden atası olup İslamiyetten önce Mekke'de Kabe'yi tamir ettirmiş ve yeniden düzenlemiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kusva
Anlamı : 1. Son derece bulunan. 2. Nihayet son. 3. Erişilecek son nokta son sınır. 4. Peygamber (s.a.s)'in devesinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuşeyr
Anlamı : Büyük beni Amir b. Şaşa'a grubuna dahil bir Arap kabilesi. Kuşeyri: İslam aleminin büyük sufi müelliflerinden. Kuşeyri Risalesi adıyla ünlü eseri bulunmakta.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kutam
Anlamı : Akbabaya benzeyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kuvvet
Anlamı : 1. Güç, kudret, takat, sıhhat, sağlamlık. 2. Bir hükümetin askeri gücü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Kürema
Anlamı : 1. Kerim, asil, necip, iyiliksever, hayır sahibi cömert, eli açık kimseler. 2. Ulular, büyükler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lahib
Anlamı : Açık yol.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lahik
Anlamı : 1. Yetişip ulaşan. 2. Eklenen. 3. Yenisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lami
Anlamı : Parlayan, parıldayan parlak. Lamii: 1472-1532 yılları arasında yaşayan Türk edebiyatında haklı bir ün kazanmış mutasavvıf ve sanatkar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lamih
Anlamı : 1. Hz. Nuh'un erkek kardeşi. 2. Parlayan, parıldayan, parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lasif
Anlamı : Parlayan, parlayıcı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Latif
Anlamı : 1. Allah'ın isimlerindendir. 2. Yumuşak, hoş, güzel, nazik. 3. Bütün inceliklere vakıf. -"abd" takısı alarak kullanılabilir. (Abdüllatif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Layih
Anlamı : 1. Parlak, parlayan. 2. Aşikar, meydanda, hüveyda. 3. Hatıra gelen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Layik
Anlamı : Yakışan, yakışıklı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lazım
Anlamı : Gerekli şey. Gerekçe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lebib
Anlamı : Akıllı, zeki, fatin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lefif
Anlamı : Durulmuş sarılmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lemi
Anlamı : (bkz. Leman).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Levniz
Anlamı : 1. Renk, boya, yüz. 2. Nevi, çeşit, Türk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Liva
Anlamı : 1. Bayrak. 2. Mülki idarede kaza-vilayet arasında bir derece, sancak. 3. Tugay. 4. Tuğgeneral. 5. Livai saadet, Liva-i şerif. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bayrağı Livaü'l-Hamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makam-ı Ahmedi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lokman
Anlamı : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lut
Anlamı : 1. Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. 2. Kendisine itaat etmeyen ve eşcinsel olarak yaşamayı adet edinmiş olan Sodom ve Gomorrah halkına gelmiştir. Hanımı da helak olanlar arasındadır. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lütfi
Anlamı : Hoşluk, güzellik, iyi davranış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lütfullah
Anlamı : Allah'ın lütfü. Allah'ın iyi, hoş ve letafet sahibi kıldığı kişi demektir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek
İsim : Lütfü
Anlamı : İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek

Bu haber 89918 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

ÇOCUK İSİMLERİ

Nuseybe İsminin Anlamı Ve(Nüseybe Binti Ka’b) Hayatı

Nuseybe İsminin Anlamı Ve(Nüseybe Binti Ka’b) Hayatı "Ey Ümmü Umâre, sendeki bu cesaret ve metanet kimde var!"

Arapça Kökenli Kız İsimleri Ve İsimlerin Anlamları

Arapça Kökenli Kız İsimleri Ve İsimlerin Anlamları Dil olarak arapçadan köken alan isimler ve anlamları, kız çocukları için isim arayan veyan isminin anlamı ve kökeni...

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ANKET

Web Sitemizi Beğendiniz mi?

Tüm Anketler

NAMAZ VAKTİ

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.© 2010 www.sifanur.com